Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)

PLANY i ZAMIERZENIA

Ogłoszenia
    Komunikaty - stan zagrożenia epidemicznego (24)
    Nabór na wolne stanowisko nowe ważne! (0)
        Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gminy i zamówień publicznych nowe (3)
        Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości, wymiaru opłat i rozliczeń nowe (2)
    Numer konta bankowego (1)
    Gospodarka odpadami komunalnymi (8)
    Zgłaszanie awarii (0)
        awarie oświetlenia ulicznego (1)
        awarie wodociągowe (1)
    Zawiadomienia - Obwieszczenia nowe ważne! (266)
    Dane do wystawiania rachunków i faktur VAT (1)
    Komunikaty nowe (70)
    Nabór na wolne stanowiska w jednost. organizacyjnych nowe ważne! (0)
        Nabór na wolne stanowisko ds. płac w Centrum Usług Wspólnych (3)
        Nabór na wolne stanowisko - ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu - nierozstrzygnięty (1)
            Wójt Gminy Rychtal ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu (2)
        Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu (4)
        Ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu (3)
        Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drożkach (0)
        Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rychtalu (1)
        Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku (1)
        Nabór na stanowisko pracownika socjalnego (1)
        Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychtalu (1)
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (1)
    Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii (1)
    Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy (1)
    Oferta pracy na zastępstwo (0)
    Informacja dla posiadaczy psów (1)
    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi (7)
    ŁAWNICY SĄDOWI (1)
    Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest (2)
    Wyniki badań wody (0)
        2020 (2)
        2019 (6)
        2018 (6)
        2017 (4)
        wodociąg Rychtal (1)
        wodociąg Wielki Buczek (3)
    Petycje (0)
        Zarządzenie (1)
        Rejestr Petycji (8)
        Petycje (1)
            2017 (0)
                Treść petycji (7)
                Odpowiedzi (7)
            2018 (0)
                Treść petycji (4)
                Odpowiedzi (4)
            2019 (0)
                Treść petycji (5)
                Odpowiedź (5)
    Ptasia grypa (7)

Organy
    Wójt (1)
    Rada (0)
        Sesje Rady Gminy (32)
            Termin sesji (2018-2023) (27)
            Transmisje z Sesji (2018-2023) (1)
            Interpelacje Radnych (2018-2023) (4)
            Protokoły z sesji (2014-2018) (40)
            Terminy sesji (2014-2018) (42)
            Protokoły z sesji (2018-2023) (12)
        Przewodnicząca Rady Gminy (1)
        Wiceprzedownicząca Rady Gminy (1)
        Komisje - kadencja 2014-2018 (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Rolnictwa (1)
            Komisja Budżetu (1)
            Komisja Oświaty (1)
        Zawiadomienia o sesji (5)
        Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014 (1)
        Skład Rady Gminy - kadencja 2014-2018 (1)
        Skład Rady Gminy - kadencja 2018-2023 (1)
    Oświadczenia majątkowe Radnych - kadencja 2014-2018 (6)
    Oświadczenia majątkowe Radnych - kadencja 2018-2023 (4)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Wykaz jednostek organizacyjnych (7)
        Statuty organizacyjne (10)
        GOPS (0)
            Uchwały (0)
                2018 (0)
                2019 (0)
            Sprawozdania (2)
            Zarządzenia (1)
        Plany finansowe na rok 2010 (0)
            Gimnazjum im. K.Wojtyły w Rychtalu (1)
            Przedszkole Samorządowe Rychtal (1)
            Szkoła Podstawowa im.Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu (1)
            Szkoła Podstawowa Wielki Buczek (1)
            Szkoła Podstawowa Drożki (1)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu (1)
        Plany finansowe na rok 2011 (0)
            Gimnazjum im. K. Wojtyły w Rychtalu (2)
        Plany finansowe na rok 2012 (0)
            Gimnazjum im. K.Wojtyły w Rychtalu (1)
            Szkoła Podstawowa Rychtal (1)
            Szkoła Podstawowa Wielki Buczek (1)
            Szkoła Podstawowa Drożki (1)
            Przedszkole Samorządowe w Rychtalu (1)
            Gminna Biblioteka (2)
            GOPS (1)
        Plany finansowe na rok 2013 (0)
            Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu (1)
            Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu (2)
        Plany finansowe na rok 2014 (0)
            Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu (1)
            Przedszkole Samorządowe w Rychtalu (1)
            Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku (1)
            Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację (1)
            Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu (1)
            Szkoła Podstawowa w Drożkach (1)
            GOPS (1)
        Plany finansowe na rok 2015 (0)
            Przedszkole Samorządowe w Rychtalu (1)
            Szkoła Podstawowa w Rychtalu (1)
            Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu (1)
            Szkoła Podstawowa w Drożkach (1)
            Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu (3)
        Plany finansowe na rok 2016 (7)
        Plany finansowe na rok 2017 (7)
        Plany finansowe na rok 2018 (1)
        Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok (0)
            Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu (1)
        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok (0)
            Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu (1)
        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok (0)
            Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu (1)
        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok (0)
            Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu (1)
        Informacja z wykonania planu finansowego za I_2011r. (0)
            Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu (1)
            Przedszkole Samorządowe w Rychtalu (1)
        Gminna Biblioteka Publiczna (1)
        Informacja z wykonania planu finansowego (4)
        Przedszkole Samorządowe w Rychtalu (4)
        CUW (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Wykaz Sołtysów (1)
        Wykaz Rad Sołeckich (1)
        Statuty Sołectw (2)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Przetargi nowe ważne! (17)
        Utworzenie pierwszego Klubu Seniora w Drożkach (7)
        Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (1)
        Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej pastorówki wraz z rozbudową i przebudową na żłobek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowniem terenu w Rychtalu na dz. Nr 202/2 (4)
        Przebudowa drogi gminnej dojazd do grunków rolnych w miejscowości Skoroszów (3)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (1)
            2017 (1)
        Archiwum (0)
        Parafia Rzymskokatolicka Krzyżowniki (4)
        Kredyt Długoterminowy w wysokości 1700000,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów (9)
        Dowóz ucznów z terenu Gminy Rychtal do placówek oświatowych 2019 r. (1)
    Oświadczenia majątkowe wójta, z-cy wójta oraz kierowników i dyrektorów (0)
        Oświadczenia_2012 (0)
        Oświadczenia_2014 - stan na dzień 31.12.2013 (11)
        Oświadczenia - składane w trakcie 2014 roku (3)
        Oświadczenia - składane w trakcie 2015 roku (2)
        Oświadczenia 2015 - stan na dzień 31.12.2014 roku (1)
        Oświadczenia 2016 - stan na dzień 31.12.2015 roku (1)
        Oświadczenia 2017 - stan na dzień 31.12.2016 roku (1)
        Oświadczenia 2017- składane w trakcie roku (4)
        Oświadczenia 2018 - stan na dzień 31.12.2017 roku (1)
        Oświadczenia 2018 - składane w trakcie roku (9)
        Oświadczenia 2019 - stan na dzień 31.12.2018 (1)
        Oświadczenia 2019 - składanie w trakcie roku (6)
    Raport o stanie gminy (2)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Procedury - załatwianie spraw (0)
        Akta stanu cywilnego (6)
        Alkohol - zezwolenia (6)
        Budowa - procedury (8)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dofinansowania (4)
        Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego (1)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dowody osobiste (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (5)
        Działalność gospodarcza (1)
        Ewidencja gospodarstw agroturystycznych (1)
        Ewidencja ludności (7)
        Gospodarka wodno-ściekowa (1)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
        Grunty - rolne (1)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Lokal - sprzedaż (1)
        Lokal - zamiana (0)
            Lokale mieszkalne (0)
        Medale za pożycie małżeńskie (1)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Obrona cywilna (0)
        Ochrona środowiska (1)
        Pas drogowy (1)
        Podatek - nadpłata (1)
        Podatek od nieruchomości (5)
        Podatek od posiadania psów (1)
        Podatek od środków transportu (2)
        Podatek rolny i leśny (6)
        Podatki - postępowanie (18)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
        Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
        Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
        Pomoc społeczna (7)
        Ponowne wykorzystanie (1)
        Psy ras agresywnych (1)
        Rejestracja pojazdów (13)
        Reklamy - umieszczanie (2)
        Rolnictwo (1)
        Schroniska dla zwierząt, grzebowiska (1)
        Skargi i wnioski (1)
        Stowarzyszenia - rejestracja (0)
        Targowisko - opłata (0)
        Testament - sporządzanie (1)
        Transport (3)
        Ustalenie warunków zabudowy (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
        Użytkowanie wieczyste (0)
        Własność - przekształcenia (7)
        Wojsko (3)
        Wpis do rejestru działalności regulowanej (1)
        Wybory - reklamacje (2)
        Wymeldowanie - procedury (3)
        Zakładanie żłobków i klubów dziecięcych (1)
        Zameldowanie - procedury (5)
        Zbiórka publiczna (1)
        Zgon - rejestracja (1)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (1)
        Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (3)
        Rejestr instytucji kultury (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Ogłoszenia na zbycie i najem nieruchomości (14)
    Wykaz stanowisk (1)
    Wzory wniosków i deklaracje (3)
        dodatek mieszkaniowy (6)
        dodatek energetyczny (1)
        deklaracja na podatek od środków transportowych (1)
        deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1)
        wniosek o wydanie dowodu osobistego (2)
        wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (1)
        wnioski - zajęcie pasa drogowego (3)
        Podatek od nieruchomości, rolny i leśny (1)
    Godziny urzędowania (1)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
        Rok 2019 (9)
        Rok 2018 (8)
        Rok 2017 (9)
        Rok 2016 (8)
        Rok 2015 (4)
        Rok 2014 (10)
        Rok 2013 (9)
        Rok 2012 (8)
        Rok 2011 (11)
        Rok 2010 (7)
        Rok 2009 (3)
        Rok 2020 (9)
    Zarządzenia Kierownika Jednostki - Wójta Gminy Rychtal (0)
        2011 (13)
        2012 (6)
        2013 (10)
        2014 (7)
        2015 (8)
        2016 (14)
        2017 (11)
        2018 (11)
        2019 (12)
        2020 (3)
    Protokoły z zebrań i spotkań (3)
    Informacja dla osób niesłyszących oraz głuchoniemych (2)
    RODO - Obowiązujące Informacje (1)
    Zarządzanie kryzysowe (4)
        Komunikaty (1)

Prawo lokalne
    Statut (2)
    Uchwały (0)
        Budżet (5)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0)
        Planowanie przestrzenne (0)
        Podatki lokalne (8)
        Pomoc społeczna (0)
        Sprawy organizacyjne (1)
        Wybory (2)
        Gospodarka mieszkaniowa (2)
        Oświata (3)
        Kadencja 2002-2006; Uchwały - rok 2006 (19)
        Kadencja 2002-2006; Uchwały - rok 2005 (5)
        Uchwały - kadencja 2006-2010 (0)
            2006 (16)
            2007 (44)
            2008 (61)
            2009 (34)
            2010 (67)
        Uchwały - kadencja 2010-2014 (226)
        Uchwały - kadencja 2014-2018 (257)
        Uchwały - kadencja 2018-2023 (160)
    Regulamin urzędu (1)
    Strategie (4)
    Budżet (8)
        2016 (0)
            zmiany budżetu (22)
            Sprawozdania 2016 (1)
        2017 (0)
            zmiany budżetu (17)
            Sprwozdania 2017 (1)
        2018 (0)
            zmiany budżetu (16)
            Bilanse (0)
                Bilanse zbiorcze (4)
                Bilanse Urzad Gminy (4)
                Bilanse SP Rychtal (4)
                Bilanse SP Drożki (4)
                Bilanse SP Wielki Buczek (4)
                Bilanse PS Rychtal (4)
                Bilanse GOPS Rychtal (4)
                Bilanse Instytucja Kultury (0)
                Gimnazju Rychtal (3)
            Sprawozdania 2018 (1)
                Sprawozadnia 2018 (4)
        2019 (0)
            Sprawozdania 2019 (4)
            zmiany budżetu (17)
            Bilanse (5)
        2020 (0)
            zmiany budżetu (17)
            Sprawodzania 2020 (3)
        2021 (1)
    WPF 2020 (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego ważne! (16)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
        2015 (0)
            A - wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (1)
            B - wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wpisy do rdr (0)
            C - wnioski o wydania decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
            D - postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy ooś (0)
            E - postanowienia, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś (0)
            F - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (0)
            G - projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy ooś oraz o projektach zmian w tych dokumentach (0)
            H - informacje o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej ooś, o której mowa w art. 47 ustawy ooś (0)
            I - opinie, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy ooś (0)
            J - informacje o dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy ooś wraz z podsumowaniem (0)
            K - prognozy oddziaływania na środowisko (0)
            L - gminne programy ochrony środowiska (0)
            M - wykazy, o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy POŚ (0)
            N - decyzje nakazujące posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowani (0)
    Inne (0)
    Informacje z wykonania budżetu (0)
        2007 (1)
        2008 (8)
        2009 (5)
        2010 (4)
        2011 (4)
        2012 (4)
        2013 (4)
        2014 (4)
        2015 (4)
        2016 (5)
        2017 (5)
        2018 (5)
        2019 (5)
        2020 (3)
    Zarządzenia Wójta (0)
        2008 (51)
        2009 (66)
        2010 (49)
        2011 (47)
        2012 (60)
        2013 (44)
        2014 (66)
        2015 (71)
        2016 (63)
        2017 (56)
        2018 (67)
        2019 (83)
        2020 (87)
    Informacje o umorzeniach (0)
        2009 rok (4)
        2010 (1)
        2011 (4)
        2012 (2)

Centrum Usług Wspólnych
    Kontakt (1)

GOPS
    Struktura (1)
    Kontakt (1)
    Dane do faktur (1)
    Statut (1)
    Regulamin (1)
    Uchwały (0)
    Zarządzenia (1)
    Sprawozdania (0)
    Pomoc społeczna (0)
        Pomoc społeczna - wprowadzenie (1)
        Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu (1)
        Zasady udzielania pomocy społecznej (1)
        Świadczenia z pomocy społecznej (1)
    Świadczenia wychowawcze 500 + (1)
    Dobry Start (1)
    Karta Dużej Rodziny (1)
    Świadczenia rodzinne (0)
        Zasiłek rodzinny (1)
            Dodatki do zasiłku rodzinnego (1)
        Świadczenia opiekuńcze (0)
            Zasiłek pielęgnacyjny (1)
            Świadczenie pielegnacyjne (1)
            Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (1)
        Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1)
        Świadczenie rodzicielskie (1)
    "Za życiem" (1)
    Fundusz alimentacyjny (1)
        Wymagane dokumenty (1)
    Stypendia szkolne (1)
    Zespół Interdyscyplinarny (1)
    RODO- obowiązujące informacje (1)
    Ogłoszenia (1)
        Nabór na wolne stanowisko (8)
        Infromacje dla osób niepełnosprawnych (1)
    Komunikaty (0)
        Koronawirus- informacje i zalecenia (6)

Ochrona środowiska
    Czystsze powietrze (10)
    Gospodarka odpadami (7)

Organizacje pozarządowe
    Wykaz organizacji (1)
    Konsultacje społeczne nowe (2)
        Konsultacje społeczne programu współpracy na rok 2019 (1)
        Konsultacje społeczne programu współpracy na rok 2018 (1)
        Konsultacje społeczne programu współpracy na rok 2017 (1)
        Konsultacje społeczne programu współpracy na rok 2016 (1)
        Konsultacje społeczne programu na rok 2014 (1)
        Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji nowe (5)
        Konsultacje społeczne programu współpracy na rok 2020 (2)
    Program Współpracy na 2014 rok (1)
    Program Współpracy na 2015 rok (1)
    Program Współpracy na 2016 rok (1)
    Program Współpracy na 2017 rok (1)
    Program Współpracy na 2018 rok (1)
    Program Współpracy na 2019 rok (1)
    Ogłoszenia (3)
    Konkurs Ofert nowe ważne! (1)
        2012 (2)
        2013 (2)
            Komisja konkursowa (1)
        2014 (1)
            Komisja konkursowa (1)
            Wyniki otwartego konkursu ofert 2014 (1)
        2015 (0)
        2016 (2)
        2017 (2)
        2018 (2)
        2019 (1)
        2020 (1)
    Sprawozdania Końcowe (1)
        GKS Rychtal-Skoroszów (1)
        Pogoń Drożki (1)
        Sprawozdanie za 2012 rok (1)
        Sprawozdanie za 2013 rok (1)
        Sprawozdanie za 2014 rok (1)
        Sprawozdanie za 2015 rok (1)
    Dotacje w trybie bezkonkursowym (0)
        2014 (1)
            Wigilia (1)
        2013 (0)
            Śniadanie Wielkanocne (0)
            Wigilia (0)
        2012 (0)
            Śniadanie Wielkanocne (0)
            Obchody Święta Strażaka (0)
            Dzień Matki (0)
            Oferta OSP w Wielkim Buczku (0)
            Wigilia (0)
        2015 (1)
            Dzień Matki (1)
            Wigilia Międzygminna Wrót Wielkopolski (1)
        2016 (0)
            Śniadanie Wielkanocne (1)
            Tradycje strażackie (1)
            Dzień Matki (1)
            Integracja młodzieży w temacie ppoż i ratownictwa na terenie Gminy Rychtal (1)
            Wigilia Gminna (1)
        2017 (0)
            Śniadanie Wielkanocne (1)
            Dzień Matki (1)
            Wigilia Gminna (1)
        2018 (0)
            Zachęcanie mlodzieży do wstepowania w szeregi OSP oraz poszerzanie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego i technicznego (1)
            Dzień Matki (1)
            Integracja dzieci i młodzieży poprzez naukę, sport i zabawę (1)
            Wigilia Gminna (1)
        2019 (0)
            Śniadanie Wielkanocne (1)
            Gminny Dzień Stażaka (2)
            Bieg Chłopa (2)
            Strażacka Wigilia Gminna 2019 (1)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    Terminarz spotkań i dyżurów GKRPA w 2020 roku (1)
    Skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
    Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (2)
    Punkt konsultacyjny (1)
    Przebieg procedury zgłoszenia na leczenie odwykowe (1)
    Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (1)
    Adres korespondencyjny GKRPA (1)
    Regulamin GKRPA (1)

Wybory
    Wybory Prezydenta RP (8)
        12 lipiec 2020 - II tura wyborów (5)
        28 czerwiec 2020 (23)
        10 maj 2020 (19)
        10 maj 2015 (17)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2019r. (23)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rychtal 2019 (30)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (25)
    Wybory Samorządowe 2018 (57)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rychtal (23)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2015 (22)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (16)
    Wybory samorządowe 2014 (55)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (15)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (7)
    Wybory samorządowe (0)
        Wybory do Rady Gminy (7)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (7)
        Gminna Komisja Wyborcza (14)
        Spis wyborców (1)
    Wybory do Sejmu i Senatu (2)
        Zarządzenie wyborów (1)
        Kalendarz wyborczy (1)
        Akty prawne (2)
        Komunikaty (7)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (4)
        Informacja o głosowaniu przez osoby niepełnosprawne (1)
        Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach w wyborach do Sejmu i do Senatu (2)
        Wyniki wyborów (2)
    Uchwała w sprawie podziału Gminy Rychtal na okręgi wyborcze (1)
    Uchwała w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania (1)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rychtal 2013 (18)
    Referendum gminne (2)
    Wybory do Izb Rolniczych (4)
        2019 r. (2)
        2020 r. (0)
    Informacje dla wyborcy (1)

Powszechny Spis Rolny
    Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych (1)
    Gminne Biuro Spisowe (4)
    Przepisy prawne (0)
    Obowiązek udzielania odpowiedzi rachmistrzowi (0)
    Obchód przedspisowy (0)
    Spis powszechny (3)
    Rachmistrze (0)
        Rachmistrze spisowi (0)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
    Gminne Biuro Spisowe (2)
    Przepisy prawne (1)
    Obowiązek udzielania odpowiedzi rachmistrzowi (1)
    Obchód przedspisowy (1)
    Samospis internetowy (1)

Wybory do Izb Rolniczych
    Ogłoszenia (1)
    Terminarz czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów (1)

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo prawne
    Informacje ogólne (3)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij