Korespondencję do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nalezy kierować na adres:

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Ogrodowa 12

63-630 Rychtal