Struktura organizacyjna

·    K ierownik

o  Dorota Dirbach-Poprawa

o  tel. 62 7816823

o  email: dorota.dirbach.gops@ugrychtal.pl

·    I nspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

o  Karolina Balcerzak-Fryc

o  tel. 62 7816814

o  email:karolina.fryc.gops@ugrychtal.pl

·    I nspektor ds. Świadczeń Wychowawczych i Administracyjnych

o  Monika Winiecka

o  tel. 62 7816814

o  email:  monika.winiecka.gops@ugrychtal.pl

·    S tarszy Pracownik Socjalny

o  Ewa Skałecka

o  tel. 7816813

o  email: ewa.skalecka.gops@ugrychtal.pl

·    Specjalista Pracy Socjalnej

o  Roksana Szewc

o  tel. 7816813

o  email: roksana.szewc.gops@ugrychtal.pl

·    Aspirant Pracy Socjalnej

o  Emilia Lipska

o  tel. 62 7816813

o  email:  emilia.lipska.gops@ugrychtal.pl

·    Asystent Rodziny

o  Marcin Bożek

  • Opiekun w Pomocy Społecznej

        Monika Gabor