Zgodnie z art. 26 Ustawyz dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustaw o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. z 2009 roku Nr 190 poz. 1493), której celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych prezentowanych na stronach internetowych  Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z powyższym poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji na których dostępna jest elektroniczna wersja Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego:

DZIENNIK USTAW:

http://dziennikustaw.gov.pl

MONITOR POLSKI:

http://monitorpolski.gov.pl

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/