Gmina Rychtal - usytuowana  jest w zachodnio-południowej części powiatu kępińskiego. Siedzibą gminy jest wieś Rychtal posiadająca zabudowę miejską. Gmina ma charakter rolniczy i dzieli  się na 10 sołectw. Swą powierzchnią zajmuje 9.675 ha i liczy 4.109 mieszkańców. Gmina stwarza warunki  dla przedsiębiorstw  inwestycyjnych w przetwórstwo  rolno-spożywcze oraz rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej, oferuje możliwość inwestycji i dobre warunki do wypoczynku.

Z uwagi na dogodne położenie gminy i dużą powierzchnie lasów bogatych w runo leśne i zwierzynę , panuje tu nieskażone środowisko, które stwarza doskonałe warunki do wypoczynku. Znajduje się tu rezerwat przyrody „ Studnica”, który położony jest w głębokiej dolinie rzeki Studnica. Jest to bór mieszany z udziałem potężnych świerków rosnących  na północnej granicy naturalnego zasięgu, w runie rośliny rzadkie i chronione.

 

Historia

 

            Pierwsza wzmianka o Rychtalu pochodzi z 1233 roku. Rychtal był  wtedy ,do 1810 roku, własnością biskupów śląskich.

W 1294 r. Rychtal jest lokowany jako miasto na prawie niemieckim. W związku  ze słabym jego rozwojem biskup wrocławski Teodoryk w 1386 przeprowadził ponowną lokacje miasta. Prawa miejskie utracił  w 1934 r.

W Rychtalu do ciekawszych zabytków należy kościół z lat 1784-85, w którym znajduje się późnogotyckie prezbiterium i ołtarz barokowy z XVII w. Piękny jest także Ratusz z XIX w. W Skoroszowie znajduje się murowany, barokowy pałac biskupów wrocławskich z 1700 r., w Proszowie drewniany kościół  z 1711 r., a w Krzyżownikach  w tamtejszym kościele  z 1751 znajduje się cenna  rzeźba gotycka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat około 1400.