Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.927 ze zmianami) informuję, iż spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Wielkopolskiej Izby Rolniczej został sporządzony i udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr   4 w godzinach pracy urzędu.

Spis uprawnionych do głosowania będzie wyłożony do wglądu w terminie od        14 marca 2011 roku do 18 marca 2011 roku.

Wybory do Izb Rolniczych odbędą się 03 kwietnia 2011 roku w godzinach od 08.00 do 18.00. Głosować można w lokalu wyborczym, który mieścić się będzie w Urzędzie Gminy w Rychtalu - sala posiedzeń.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: czonkowie izb, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz czonkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.Wójt Gminy
/-/ Czesław Balcerzak