Numer konta bankowego:

Numer konta bankowego na które należy dokonywać wpłat dochodów z tytułu podatków (od nieruchomości, rolnego, transportowego, leśnego), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, zezwoleń alkoholowych, czynszy gminnych (za mieszkania, dzierżawy gruntów), wpłaty za wynajem świetlic, wody, ścieków oraz innych wpłat nie wymienionych dochodów i przychodów:

 

 

Konto bankowe o numerze:

59 8413 0000 0500 0273 2000 0106

Nazwa konta: Gmina Rychtal - Urząd Gminy ul. Rynek 1 63-630 Rychtal

Nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie