Poniżej wskazujemy link, dzięki któremu można zapoznać się z przepisami prawnymi odnośnie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011:

http://www.stat.gov.pl/gus/7835_PLK_HTML.htm