INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie. informuje, iż w związku z Uchwałą Nr 28/2010/ V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczeń przez powiatowego lekarza weterynarii mogą wystąpić na terenie powiatu kępińskiego trudności w wystawianiu świadectw zdrowia dla zwierząt, w tym świadectw zdrowia dla zwierząt kierowanych do uboju. W związku z powyższym wystawianie przedmiotowych świadectw zdrowia od dnia 1 stycznia 2011 roku, aż do odwołania odbywać się będzie przez urzędowych lekarzy weterynarii – pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie na poniżej określonych zasadach.

Określone zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 r. do odwołania.

1)      Informację o planowanej sprzedaży lub wysyłce zwierząt w tym kierowaniu trzody chlewnej do uboju należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kępnie, nr telefonu (62) 78 224 91 w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku między godziną 700 – 1500 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2)      Świadectwa zdrowia będą wystawiane po przyjeździe lekarza weterynarii w miejscu pochodzenia zwierząt (siedzibie stada) w kolejności przyjęcia zgłoszeń.

3)      Za wystawianie świadectwa będą pobieranie opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1484) zmieniającym rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (powiększone o kwotę za dojazd), płatne po wystawianiu rachunku przez lekarza wystawiającego świadectwo.

4)      Przypominam, iż warunkiem wystawiania świadectwa zdrowia jest spełnianie wymagań określonych prawem,
w tym np.: trwałe i widoczne oznakowanie trzody chlewnej pozwalające na pełną identyfikację zwierząt
z siedzibą stada – miejscem pochodzenia. W przypadku niespełniania warunków określonych prawem świadectwo zdrowia nie będzie wystawione, natomiast zgłaszający zostanie obciążony kosztami dojazdu.

 

W związku z zaistniałą sytuacją i możliwością wystąpienia utrudnień w wystawianiu świadectw zdrowia przepraszam, jednocześnie przypominam, iż świadectwo dla świń kierowanych do uboju ważne jest 3 dni, natomiast świadectwo dla świń kierowanych do innych stad, punktów kopulacyjnych, na pokazy, targowiska ważne jest 10 dni od chwili wystawiania.