Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Rychtal zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kucharska, katarzyna.kucharska@ugrychtal.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 78 16 822. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-09-16.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

63-630 Rychtal, ul. Rynek 1
Tel.: 62 781 68 23
Faks: 62 781 68 05
E-mail: ug@ugrychtal.pl
Strona internetowa:

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.rychtal.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Na obecną chwilę obiekty urzędowe nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku urzędu prowadzą schody. Po lewej stronie od schodów, tuż przy defibrylatorze AED na budynku ścianie urzędu znajduję się domofon wraz z instrukcją obsługi, którym można przywołać pracownika merytorycznego w celu załatwienia sprawy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braillea oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Gmina na obecnym etapie przystępuje do projektu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS”, którego celem jest wyeliminowanie barier i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Gminy nie posiada aktywnego tłumacza języka migowego – obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania kursu w celu przeszkolenia osoby z ww. zakresu. Tłumacz języka migowego dostępny jest po wcześniejszym zgłoszeniu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w godzinach pracy urzędu. Dopuszcza się możliwość tłumaczenia w formie on-line.

Koordynatorzy dostępności jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Emilia Lipska, tel. 62 78 16 813, e-mail:  emilia.lipska.gops@ugrychtal.pl

Centrum Usług Wspólnych

Urszula Opacka – Wypchło, tel. 781 125 310, e-mail: urszula.opacka.cuw@ugrychtal.pl

Gminna Biblioteka Publiczna

Ewa Walków, tel. 663 436 191, e-mail: gbp-rychtal@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtal

Maciej Oscenda, tel. 62 781 68 06, e-mail: sprychtal@sprychtal.pl

Szkoła Podstawowa w Drożkach

Bogumiła Kotowska, tel. 693 896 604, e-mail: bogumila.kotowska@op.pl

Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku

Sylwia Świerczyńska-Albert, tel. 62 781 68 08, e-mail: sp.buczek5@op.pl

Przedszkole Samorządowe w Rychtalu

Daria Maciej, tel. 782 052 753, e-mail: daria_maciej@o2.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij