O dnia 01 marca 2011 roku rozpoczyna się obchód przedsipsowy, który poprzedza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obchód przedspisowy trwać będzie do dnia 17 marca 2011 roku. Podczas obchodu przedspisowego rachmistrze spisowi będą:

-         potwierdzać istnienie danego punktu adresowego,

-         zweryfikowanie podstawowych informacji o danym punkcie adresowym w tym mi.in. liczbie budynków, rodzaju budynku, czy też jego lokalizacji przestrzennej (współrzędne geograficzne x,y)

-         dopisywanie punktów adresowych nieujetych w wykazie adresowo-mieszkaniowym do obchodu, które zostały zidentyfikowane w terenie,

-         usunięcie z wykazu adresowo-mieszkaniowego do obchodu punktów adresowych, które nie istnieją lub budynków nieznajdujących się na danym terenie, czy też budynków będących w ruinie/rozbiórce i nienadających się do dalszej eksploatacji

-         zapoznanie się rachmistrza z terenem , na którym przeprowadzać będzie spis.

 

Na terenie Gminy Rychtal pracować będzie dwóch rachmistrzów

-         Maciej Oscenda,

      -    Tomasz Stefański

 

Wszelkie pytania można kierować do Lidera Gminy:

Ewelina Wodnik-Słupianek tel 062/78-16-823